SOFI:s verksamhetsberättelse  ger  en  översikt  och  sammanfattning  av arbetet vid institutet under 2020. Den är  avsedd  som  underlag  för  diskussioner  inom  institutet  och  institutets styrelse samt för andra intresserade. I verksamhetsberättelsen ingår också en uppföljning av de mål som satts upp i den strategiska planen. Berättelsen har fastställts av institutets styrelse den 7 juni 2021.

 

Läs verksamhetsberättelsen för 2020 här