Amanda Almstedt Valldor och Edvin Syk har börjat vid SOFI som doktorander i sociologi. De kommer att arbeta med forskningsprogrammet "ALL-INCLUSIVE? Sammanhållning och exkludering i arbetslivets förändring" finansierat av Forte och kopplat till forskargruppen Levnadsnivåundersökningen (LNU) vid SOFI.

Amanda har en utbildningsbakgrund från nationalekonomi på masternivå vid Stockholms universitet, med kompletterande studier i sociologi i Stockholm och Sussex.

Edvin har en master i sociologi från programmet i tillämpad social forskning vid Stockholms universitet.

Välkomna till SOFI, Amanda och Edvin!

 

PhD students Amanda Almstedt Valldor and Edvin Syk
Amanda Almstedt Valldor och Edvin Syk. Foto: Daniel Rossetti/SU