Svallfors har tidigare framför allt sysslat med jämförande studier av attityder och värderingar och deras kopplingar till social skillnader och institutioner. Han deltar i flera stora attitydforskningsprogram som International Social Survey Program, European Social Survey och de svenska Välfärdsstatsundersökningarna.

Hans nuvarande forskning rör istället de policyprofessionella i Sverige – alltså människor som är anställda för att driva politik i olika former. Det handlar om grupper som politiskt sakkunniga, samhällspolitiska experter och PR-konsulter. Tillsammans med socialantropologen Christina Garsten och statsvetaren Bo Rothstein studerar Svallfors inflytande, motivation och karriärer bland de policyprofessionella.

En närmare presentation och ett detaljerat CV återfinns på http://www.iffs.se/forskare/stefan-svallfors/.