Professor emeritus Sten-Åke Stenberg, Stockholm University

 

Sten-Åke Stenbergs forskning har i huvudsak haft tre inriktningar: arbetslöshet, bostadssocial marginalisering och livsförloppsstudier. Tillsammans med Denny Vågerö (CHESS, Stockholms universitet) initierade han 2004 kohortstudien Stockholm Birth Cohort Study (SBC). I dag är SBC utvidgat till ett multigenerationellt datamaterial (SBC Multigen) och en del av projektet "Reproduktion av ojämlikhet genom sammanflätade liv" (RELINK).

Sten-Åke utbildade sig först till socionom på dåvarande Socialhögskolan men rekryterades senare av till SOFI av Walter Korpi efter att Sten-Åke hade läst en av hans kurser.

– Jag fick också sparken av Walter en förmiddag en tid senare, men blev återanställd på eftermiddagen samma dag, då han hittat en miljon eller vad det var, i en av Ante Farms skrivbordslådor, berättar Sten-Åke Stenberg.

Sten-Åke Stenberg har sedan början av 1980-talet varit verksam vid SOFI, han disputerade 1990 med avhandlingen ”Vräkt ur folkhemmet: en studie av vräkningarna i Sverige under 1900-talet”. 1999 blev han professor med inriktning mot arbetslöshet och marginalisering. Efter att ha uppnått pensionsålder återanställs han nu inom det FORTE-finansierade projektet "Att bli eller inte bli ledare. Vägar in i och ut ur ledarskapspositioner i ett genus- och livsloppsperspektiv"