Susan Niknami, SOFI, disputerade i nationalekonomi fredagen den 30 mars kl. 13.00 i Hörsal 3, Hus B, Södra Huset, Frescati.
Titeln på avhandlingen är "Essays on Inequality and Social Policy: Education, Crime and Health"
Opponent: Miles Corak, University of Ottawa
Betygsnämd: Mats Hammarstedt, Lena Nekby, Ryszard Szulkin
Handledare: Eskil Wadensjö