Thor Norström har tilldelats Systembolagets Kunskapspris 2017 för sin alkoholforskning.

I prismotiveringen kan man bland annat läsa:
”Priskommittén har enhälligt beslutat att Systembolagets kunskapspris 2017 går till professor Thor Norström för att han, genom sin systematiska, kvalificerade och omfattande samhällsvetenskapliga alkoholforskning har bidragit med ny kunskap inom alkoholforskningsområdet och för hans forskningsresultats betydelse för en restriktiv alkoholpolitik i Sverige. Vidare har hans forskning bidragit med kunskap till förebyggande alkoholpolitiska åtgärder.”

Läs mer på Systembolagets hemsida.