Katharina Wesolowski har en doktorsexamen från Uppsala universitet och försvarade sin avhandling  i sociologi "Maybe baby? Reproductive behaviour, fertility intentions, and family policies in post-communist countries, with a special focus on Ukraine"  den 17 april 2015. Under sina forskarstudier  var hon inskriven vid BEEGS (Baltic and East European Graduate School) vid Södertörns högskola. Katharina är också  associerad forskare vid SCOHOST vid Södertörns högskola och Stockholms universitets Linnécentrum Spade. Hennes avhandling behandlar familjepolitik och dess eventuella påverkan på fertiliteten samt olika aspekter av fertilitetsmönster hos kvinnor i Ukraina. Länk till avhandlingen:urn:nbn:se:uu:diva-243140

Young-hwan Byun tog sin BA vid Yonsei University, Korea, och kommer att försvara sin doktorsavhandling i statsvetenskap vid City University i New York i september 2015. Young-Hwans doktorsavhandling fokuserar på den krympande medelklassen. Young-Hwans fortsatta forskning kommer att fokusera på jämförande politisk analys av utvecklingsländer  med hjälp av nya datamängder från SOFI, såsom socialpolitik Indicator Database (SPIN) och den östasiatiska Social Security Dataset (EASSD).

Peter Fallesen disputerade i sociologi vid universitetet i Köpenhamn i februari 2015. Hans avhandling undersöker levnadsmönster och utveckling bland barn som vuxit upp i fosterhem. Han är nu forskare vid Rockwool Foundation Research Unit och medlem av Centre for Stratification Research vid Köpenhamns universitet. Hans forskning fokuserar på familjedemografi, social ojämlikhet, och tillämpad ekonometri. Fallesens forskning har redan publicerats i ledande vetenskapliga tidskrifter. Han är för närvarande engagerad i internationella samarbeten med toppforskare inom områdena barns välfärd, straffrätt och social ojämlikhet.

 

 

 

 

Young-hwan