Vi har glädjen att meddela att Marie-Pascale Grimon (Harvard University) och Louis-Pierre Lepage (University of Michigan) har tackat ja till våra utlysta tjänster och påbörjar sitt nya jobb på SOFI den 1 september.