Doktorandplatsen är kopplad till den socialpolitiska forskning som bedrivs vid SOFI. Avhandlingsarbetet kommer att bedrivas inom ramen för projektet Politiska och distributiva konsekvenser av den koldioxidfria välfärdsstaten, som finansieras av Vetenskapsrådet (Dnr. 2020-02510 ). Doktorsavhandlingen förväntas följa projektets huvudsakliga syfte att kartlägga och förklara samspelet mellan koldioxidreducerande åtgärder och välfärdspolitiken i ett komparativt och långsiktigt perspektiv. För mer information om forskningsprojektet, kontakta professor Kenneth Nelson.
Avhandlingsprojektet inkluderar kvantitativa analyser av stora datamaterial.

Läs mer och ansök här.