Sökande ombedes skicka följande information till Johanna Rickne senast den 10:e maj 2019:

  • CV
  • Ett exempel på sin forskning (artikelmanuskript eller avhandlingskapitel)
  • En sida beskrivning av den forskning som stipendiaten skulle utföra under sin tid på SOFI.  

Det går också bra att höra av sig med frågor om SOFI som forskningsmiljö. Frågor om anslaget bör riktas till Handelsbankens forskningsstiftelser (se även denna informationssida och vanliga frågor och svar)