Om det är relevant finansierar SOFI övergångsperioden mellan disputationen och januari 2022. Om banken ger avslag på ansökan garanteras stipendiaten ändå en tvåårig tjänst som postdoc.

Sökande ombedes skicka följande information till Johanna Rickne senast den 10:e februari 2021:

  • CV
  • Ett exempel på sin forskning (artikelmanuskript eller avhandlingskapitel)
  • En sida beskrivning av den forskning som stipendiaten skulle utföra under sin tid på SOFI.  

Det går också bra att höra av sig med frågor om SOFI som forskningsmiljö. Frågor om anslaget bör riktas till Handelsbankens forskningsstiftelser (se även sidan med vanliga frågor och svar).