De blå husen vid Södra huset, Frescati, Stockholms universitet
Foto: Eva Dalin


Startdatum är januari 2023 och den nominerades ska disputera under läsåret 2021/2022 från ett svenskt universitet. Om det är relevant finansierar SOFI övergångsperioden mellan disputationen och januari 2023. Om banken ger avslag på ansökan garanteras stipendiaten ändå en tvåårig tjänst som postdoc.

Sökande ombedes skicka följande information till Matthew Lindquist (matthew.lindquist@sofi.su.se) senast den 7:e februari 2022:

  • CV
  • Ett exempel på sin forskning (artikelmanuskript eller avhandlingskapitel)
  • En sida beskrivning av den forskning som stipendiaten skulle utföra under sin tid på SOFI.

Det går också bra att höra av sig med frågor om SOFI som forskningsmiljö. Frågor om anslaget bör riktas till Handelsbankens forskningsstiftelser. Se även denna informationssida och vanliga frågor och svar: Handelsbankens webbsida / Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse