Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse och Tore Browaldhs stiftelse har beslutat att tilldela Patrik Gränsmark ett av vårens tio Wallanderstipendier. Stipendiet ger möjlighet till fortsatt heltidsforskning under tre år. Grattis Patrik!