SOFI leds av en styrelse bestående av en ordförande och mellan fem och tio andra ledamöter vilka utses av rektor vid Stockholms universitet. Ordförande är förnärvarande föreståndaren för SOFI och övriga ledamöter består av representanter för SOFI:s anställda samt myndigheter, fackförbund etc.