Period

Föreståndare

Ställf. & bitr. föreståndare

1972

Bo Södersten

-

1973

Sten Johansson

-

1974 – 78/79

Gösta Rehn

-

79/80 – 81/82

Walter Korpi

Ante Farm

82/83 – 83/84

Eskil Wadensjö

-

84/85 – 85/86

Walter Korpi

Henrik Tham

86/87 – 87/88

Robert Erikson

Henrik Tham

88/89 – 89/90

Eskil Wadensjö

Ante Farm

90/91 – 91/92

Henrik Tham

Olle Lundberg

92/93 – 93/94

Anders Björklund

Ante Farm

94/95 – 1996

Thor Norström

Joakim Palme (-960630)
Ante Farm (960101-)

1997 – 1998

Eskil Wadensjö

Ante Farm

1999 – 2000-07-31

Michael Tåhlin

Michael Gähler

2000-08-01 – 2002

Anders Björklund

Ante Farm,
Michael Gähler

2003 – 2004

Sten-Åke Stenberg

Ante Farm,
Tommy Ferrarini

2005 – 2006

Eskil Wadensjö

Ante Farm,
Lotta Stern (050401- )

2007 – 2008

Jan O. Jonsson

Ante Farm,
Lotta Stern

2009 – 2015-02-28

Anders Björklund

Gabriella Lindquist (-140228),
Ola Sjöberg (-140228),
Olof Bäckman (140301-)

2015 – 2017 Sten Åke Stenberg

Olof Bäckman

2018 – 2020-04-30 Markus Jäntti 

Pernilla Andersson Joona

2020-05-01 – Markus Jäntti 

Emma von Essen