Telefon Fax
08-16 2000 08-154670
  Webbsida
  http://www.sofi.su.se
Postadress Besöksadress
Stockholms universitet
106 91 Stockholm
Universitetsvägen 10 F

 

Ansvarsområden
Funktion Namn
Administrativ chef Maria Mårtensson
Stf föreståndare Emma von Essen
Ekonomiadministration

Maria Mårtensson
Katarina Hagelin
Irma Muñoz

Föreståndare Markus Jäntti
Skyddsombud

Ingrid Esser
Maria Mårtensson

Sukatansvarig Arbetsmarknadskunskap med personaladministration Elma Sose
Sukatansvarig Institutet för social forskning Tara Nabavi