Nedan finner du länk till strategisk plan för forskningen vid SOFI åren 2016-2018.