Föreskrifterna beskriver bland annat institutets ändamål, organisation och ledning, t.ex. styrelsens och föreståndarens uppgifter. Se länk till hela dokumentet nedan.