På SOFI arbetar idag ca 90 personer. Fem professorer i nationalekonomi, särskilt arbetsmarknadsekonomi  (Markus  Jäntti, 2009-, Matthew  Lindquist 2014-, Dan-Olof Rooth  2016-,  Erik  Lindqvist,  2018- och Johanna  Rickne 2018-), tre i sociologi med inriktning mot socialpolitik  (Kenneth  Nelson  2014-, Marie  Evertsson, 2017-, Tomas Korpi 2017-), en i sociologi med inriktning mot arbetslöshet och marginalisering (Sten-Åke  Stenberg, 1999-), samt tre professorer  i  sociologi med  inriktning  mot  levnadsnivå (Jan O. Jonson, 1998-, Carina Mood 2015-och Michael Tåhlin, 1998-). Professorer vid vårt utbildningsprogram AKPA är Ola Sjöberg (sociologi, 2010-) och Erik Bihagen   (sociologi, 2018-). Professorerna Anders Björklund, Robert Erikson, Thor Norström, Eskil Wadensjö och Marianne Sundström (återanställda), Walter Korpi, Per Lundborg och Ann-Charlotte Stålberg (emeritus) deltar också aktivt i institutets verksamhet.

 

SOFI inrättades den 1 januari 1972 genom en ombildning av Institutet för arbetsmarknadsfrågor och inordnades den 1 juli 1981 i Stockholms universitet och den 1 juli 1994 i den samhällsvetenskapliga fakulteten. SOFI har sedan sin tillkomst en särskild grundutbildningsenhet: Enheten för arbetsmarknadskunskap med management (AKPA). Från och med höstterminen 2018 är docent Anne Boschini studierektor för AKPA. Dessutom deltar institutets forskare i undervisning inklusive handledning inom utbildning anordnadav andra institutioner, främst i nationalekonomi och sociologi.

Samtliga forskare vid SOFI och lärare vid AKPA samt administrativ personal presenteras här.