Samarbeten

SOFI är medlem i organisationer som till exempel The Network for European Social Policy Analysis (ESPAnet) och European Consortium for Sociological Research (ECSR) och RC19 och RC28 inom International Sociological Association (ISA). Genvägar till dessa organisationers hemsidor finner du till höger på den här sidan. Enskilda forskare är ofta engagerade i nätverk och samarbeten. Dessa kan du läsa om på forskarnas personliga hemsidor. En genväg till personalinformationen hittar du till höger på sidan. SOFI som institut deltar också i en rad nätverk och samarbeten, ofta internatonella. Här kan du läsa mer om dessa: Samarbeten

Medverkan i utredningar, styrelser m.m.
Institutets forskare medverkar ofta i offentliga utredningar och deltar som ledamöter, experter och sakkunniga i styrelser, råd, kommittéer och arbetsgrupper m.m., exempelvis i beredningsgrupper vid olika forskningsråd, styrelser för ett flertal forskningsinstitut och forskningsråd samt ordförandeskap för programråd vid SCB. Forskare håller också externa föreläsningar i olika sammanhang. Mer om medverkan i utredningar, styrelser osv. kan du läsa här: Medverkan
 

Gästforskare
SOFI har som mål att ha ett nära samarbete med forskare och institutioner i Sverige och andra länder och tar därför regelbundet emot gästforskare. Förteckningar över nuvarande, kommande och tidigare gästforskare vid SOFI hittar du här: Gästforskare
 

Konferenser
Konferenser anordnas ibland av SOFI eller forskare vid institutet. Mer om dessa kan du läsa här: Konferenser