Institutet för social forskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutet för social forskning

Välkommen till SOFI!

Vi forskar om socialpolitik, välfärd, ojämlikhet och arbetsmarknadsprocesser. SOFI har också en egen utbildning på grundnivå, AKPA, som anordnar kurser i Arbetsmarknadskunskap med management.

SOFI-forskare i media

Dan-Olof Rooth intervjuades i DN torsdagen 14 december om fördomar och diskriminering på arbetsmarknaden.

Dagens Nyheter

Måndagen 27 november Publicerade Dagens Nyheter en DNdebatt-artikel av Anne Boschini om diskriminering på arbetsmarknaden.

Dagens Nyheter

Torsdagen 16 november publicerade Svenska Dagbladet en debattartikel av Per Lundborg om flyktingars möjligheter att omfattas av den fria arbetskraftsrörligheten inom EU.

Svenska Dagbladet

 

Senaste publikationer

Boye, K., Halldén, K. & Magnusson, C. 2017. "Stagnation only on the surface? The implications of skill and family responsibilities for the gender wage gap in Sweden, 1974–2010." The British Journal of Sociology, 68 (4): 595-619

Hederos, K., Jäntti, M. & Lindahl, L. 2017. "Gender and inequality of opportunity in Sweden" Social Choice and Welfare 49 (3-4), 605-635.

Geven, S., Jonsson, J. O. & van Tubergen F. 2017. “Gender differences in resistance to schooling: The role of dynamic peer-influence and selection processes.” Journal of Youth and Adolescence 46 (Dec): 2421-2445.

Publikationer