SOFI:s webbplats är ny sedan vintern 2007 och är under utveckling. Den nya sidan är ett led i Stockholms universitets arbete med att föra in institutioner vid universitetet i en enhetlig grafisk form, informationsstruktur och terminologi som harmonierar med Stockholms universitets centrala webbplats.

Vi har strävat efter att bygga webbplatsen i enlighet med riktlinjerna i Vägledningen 24-timmarswebben. För innehållet används XHTML 1.0 Transitional och presentationen styrs via CSS 2.1.

Frågor om webbplatsen

Frågor om webbplatsens struktur, funktioner, tekniska förutsättningar samt tips och synpunkter på detta e-postas till SU-Redaktionen på: info@su.se .

Har du frågor om innehållet på SOFI:s webbplats kontaktar du redaktören för den aktuella webbsidan. Redaktörens namn står längst ned på varje webbsida.