SOFI har en grundutbildning, Arbetsmarknadskunskap med management, AKPA, (tidigare personaladministration). Mer om SOFI:s grundutbildning här.

I spalten till vänster finner du även länkar till utbildningar inom SOFI:s huvuddiscipliner.