Institutet för social forskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutet för social forskning

Välkommen till SOFI!

Vi forskar om socialpolitik, välfärd, ojämlikhet och arbetsmarknadsprocesser. SOFI har också en egen utbildning på grundnivå, AKPA, som anordnar kurser i Arbetsmarknadskunskap med management.

Nyheter

  • Two new postdocs to SOFI September 1 2019-09-03 Pierre Deschamps and José Montalban are employed at Avdelningen för Arbetsmarknadsekonomi (AME).
  • Två lediga doktorandtjänster i sociologi på SOFI 2019-09-03 Sociologiska institutionen i samarbete med Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet utlyser härmed två doktorandanställningar i sociologi med placering vid SOFI.
  • En jämlik arbetsmarknad i teori och praktik 2019-05-24 Forte har inom ramen för utlysningen "Arbetslivets utmaningar" beviljat 8,3 miljoner kronor till forskningsprogrammet En jämlik arbetsmarknad i teori och praktik. Forskargruppen består av Johanna Rickne (PI), Ian Burn, David Neumark, Patrick Button, Jenny Säve-Söderbergh, Wenli Li, Merieke Bos, Emma von Essen, Linna Martén, Charlotta Boström, Emma Heikensten, Anna Sandberg, Karin Hederos, Elina Fergin-Wennberg, Olle Folke, Frances Rosenbluth, Seiki Tanaka, Jan Sauerman och Friederike Mengel.
  • ALL-INCLUSIVE? Sammanhållning och exkludering i arbetslivets förändring 2019-05-24 Forte har inom ramen för utlysningen "Arbetslivets utmaningar" beviljat 7,8 milj kr till forskningsprogrammet ALL-INCLUSIVE? Sammanhållning och exkludering i arbetslivets förändring. Forskargruppen består av Michael Tåhlin (PI), Anton Andersson, Margarita Chudnovskaya, Karin Halldén, Charlotta Magnusson, Ryszard Szulkin och Johan Westerman.
  • SOFI-forskare deltar i ”Pre-Pride”-panel vid Stockholms Universitet. 2019-05-20 Ian Burn och Ylva Moberg, forskare vid SOFI, deltar i ett panelsamtal om familj och diskriminering ur ett HBTQ-perspektiv. Tid: 21 maj 2019 kl 12.00-13.00. Plats: Hörsal 4, B-huset plan 3, Södra huset, Frescati
Svenska Sociologförbundet

Sociologidagarna

SOFI är med och anordnar Sociologdagarna 18-20 mars i Stockholm!

Åsa Rosén - till minne

Professor Åsa Rosén, som arbetade vid Institutet för social forskning (SOFI) åren 1999–2016, har gått bort i en ålder av 57 år.

SOFI-forskare i media

Den 13 maj publicerade DN-Debatt en artikel av German Bender och Michael Tåhlin i vilken de utgående från en ny rapport skriver att den utbredda synen att mitten av jobbfördelningen urholkats inte stämmer och att denna felsyn kan få allvarliga konsekvenser.
DN Debatt

Agneta Kruse (LU) och Ann-Charlotte Ståhlberg (SOFI) skrev artikeln ”Pensionerna högre än systemet tål” på SvD Debatt den 27 april.
SvD Debatt

Den 18 mars pratade Erik Lindqvist i P1 morgon om sin forskning om lotterivinnare.
Sveriges Radio P1

Senaste publikationer

Erikson, R. 2019. "How does education depend on the social origin?" In  R, Becker (ed). Research handbook on sociology of education. Edward Elgar. 35-56.

Hjalmarsson, R. & Lindquist, M. J. 2019. ”The Causal Effects of Military Conscription on Crime,” The Economic Journal 129(622), 2522-2562.
https://doi.org/10.1093/ej/uez014

Evertsson, M. & Grunow, D. 2019. “Swimming against the tide or going with the flow? Stories on work-care practices, parenting norms and the importance of policies in a changing Europe”, in Grunow, D. and M. Evertsson (eds.), New Parents in Europe: Work-Care Practices, Gender Norms and Family Policies. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing

Çelikaksoy, A. & Wadensjö, E. 2019. “Refugee youth who arrived in Sweden as unaccompanied minors and separated children: Education and labour market well-being”, Nordic Journal of Migration Research, Vol. 9(2), pp. 179–200.

Erlandsson, A. 2019. “Do Men Favor Men in Recruitment? A Field Experiment in the Swedish Labor Market”, Work and Occupations, 46(3), 239–264. https://doi.org/10.1177/0730888419849467