Institutet för social forskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutet för social forskning
Ett vitt I mot en blå bakgrund

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Two siblings playing in the forest

Vi följer våra äldre syskons val av högskoleutbildning

Vad storasyskon väljer för högskoleutbildning har stor påverkan på vad deras yngre syskon väljer att söka, även när det leder dem till "sämre" utbildningar. Det visar en ny studie.

En samling vänner sitter kring ett bord

Socialt nätverk ökar chansen till jobb bland unga

Ett stort socialt nätverk ökar möjligheten till lyckat jobbsökande bland unga vuxna. Men många är beroende av offentliga arbetsförmedlingar i sitt i jobbsökande.

Högar med mynt. Foto: Mostphotos/Andrey Popov

Pappors inkomst sjunker efter första barnet – men mammor förlorar fortfarande mest

Hos heterosexuella par i Sverige sjunker kvinnans inkomst kraftigt efter att paret fått sitt första barn – det är känt sedan tidigare. Nytt för senare generationer är att även mäns inkomst dippar något efter barn, vilket lett till en aning mer jämlika inkomster. Trots denna förändring är ojämlikheten i inkomst efter barn fortfarande stor bland par i Sverige.

Lesbiskt par

Inkomst och utbildning påverkar barnafödande i lesbiska par

Inkomst och utbildning har betydelse för vilka lesbiska par som skaffar barn. Vem som bär barnet verkar däremot avgöras av andra faktorer – det visar en ny studie vid Institutet för social forskning.

SOFI-forskare i media

  • "En avgörande skillnad mellan utbildning och varor som mat och kläder är att den bedrivs i ett socialt sammanhang." Det skriver Erik Lindqvist, professor nationalekonomi vid SOFI och Institutet för näringslivsforskning, tillsammans flera andra forskare på DN Debatt.

  • PODCAST: Matthew Lindquist, professor i nationalekonomi vid SOFI, diskuterar sin nya forskning om hälsoeffekterna av fängelsestraff, i det senaste avsnittet av podcasten Probable Causation.

  • "Nationalekonomer: Vi behöver spåra smittan". Erik Lindqvist, professor i nationalekonomi vid SOFI, skriver med fem andra forskare på SvD Debatt.

  • SOFI- forskarna Susan Niknami och Hans Grönqvist har i en ny SNS-rapport utrett hur skolresultaten kan stärkas för utrikes födda. "Åtgärder mot skolsegregation är sannolikt inte effektiva för att förbättra utrikes födda elevers resultat", skreiver de på SvD Debatt.

Senaste publikationerna

       

Databaser vid SOFI

LNU puff
SBC puff
SCIP data set
SPIN data set
GENPARENT

Fler genvägar