På AKPA försöker vi ordna det administrativa och praktiska så att du får den hjälp du har rätt till och behöver. Det kan till exempel vara att boka in en tentavakt om du behöver skriva tentor i ett resursrum eller annonsera efter någon som kan jobba som anteckningshjälp under terminen.

Vi som arbetar med detta har tystnadsplikt och kommer inte att föra vidare dina uppgifter till någon annan.

Vad behöver du tänka på inför terminsstarten?

  1. Kontakta Studentavdelningens service till studenter med funktionsnedsättning
    Ta kontakt med dem i god tid före studiestarten för att diskutera ditt individuella stödbehov och få ett intyg. Mer information och kontaktinformation hittar du på: Studera med funktionsnedsättning
     
  2. Kontakta institutionen där du ska studera
    Om du ska läsa en kurs på Enheten för arbetsmarknadskunskap ska du kontakta studentexpeditionen för att tala om dina studier på AKPA.
    E-post: exp@akpa.su.se

Välkommen till Stockholms universitet och till oss på AKPA!