Kursens upplägg

Kursen startar vår- och hösttermin och går på heltid, dagtid under en termin (30 hp). Kursen består av 4 delmoment/moduler som behandlar olika delar av arbetsmarknaden:

Moment 1 Arbetsrätt 7,5 hp
Under momentet får du en bred orientering av svensk arbetsrätt. Du får kunskaper om principer och rättspraxis inom arbetsrätten. Fokus ligger på förhållandet mellan parterna i anställningsavtal och kollektivavtal. Under kursen får du träning i att lösa arbetsrättsliga problem utifrån gällande lagstiftning och rättsfall. 
Lärare och examinator: Erik Sjödin, lektor
Kursbeskrivning AKPA I mom 1 (85 Kb)

Moment 2 Arbetsmarknadsekonomi 1: Introduktion 7,5 hp
Momentet ger dig en introduktion till arbetsmarknadsekonomi som ämne. Du får kunskaper om grundläggande begrepp och modeller inom arbetsmarknadsekonomi och deras användning. Exempel på frågor som momentet tar upp är de faktorer som påverkar utbudet av och efterfrågan på arbetskraft samt ekonomisk tillväxt.
Lärare och examinator: Charlotte Boström, forskare
Kursbeskrivning AKPA I mom 2 (72 Kb)

Moment 3 Management 1: Ledarskap och organisation 7,5 hp
Momentet ger en bred orientering och kunskaper om organisationsteorier samt teorier om gruppers dynamik och praktisk tillämpning av dessa.
Lärare och examinator : Erik Bihagen professor, seminarielärare Sofia Arvegård Wallin.
Kursbeskrivning AKPA I mom 3 (68 Kb)

Moment 4 Arbetsmarknadsekonomi 2: Ekonomisk politik och arbetslöshet 7,5 hp
Momentet ger en bred orientering och kunskaper om olika synsätt på orsakerna till arbetslöshet och inflation. Den ekonomiska politiken, särskilt arbetsmarknadspolitiken, och dess inverkan på arbetsmarknadens funktionssätt beskrivs och problematiseras. Rörligheten på arbetsmarknaden och dess betydelse behandlas ingående.
Lärare och examinator: Karin Edmark, lektor.
Kursbeskrivning AKPA I mom 4 (70 Kb)

Schemalänkar (Observera att schemat kan komma att ändras under pågående kurs)
Schema V20
Schema H20

Litteratur:  Litteraturlista AKPA I V20 (104 Kb)
Kursplan:  Kursplan AKPA I V20 och framåt (257 Kb)
Tidigare kursplaner: Kursplaner för tidigare terminer
Tentor: Tentainformation och schema
Kursrapporter: Kursrapporter till AKPA I
Kursvärderingar: Kursutvärdering AKPA I
 

Ansökan till kursen sker på Antagning.se där du kan läsa mer om behörighet och viktiga datum 
Frågor? Kontakta gärna oss på: exp@akpa.su.se