Kursens innehåll
Kursen ger dig en breda kunskaper om arbetsmarknadens funktionssätt och om arbetsmarknadspolitikens roll. Du får lära sig grundläggande begrepp, teorier och modeller inom arbetsmarknadsekonomin och hur de kan användas för att analysera arbetsmarknaden. Till exempel studerar du de faktorer som påverkar utbud och efterfrågan på arbetskraft. Du får även kunskap om olika teorier och synsätt på arbetslöshet och rörlighet på arbetsmarknaden. Kursen tar även upp  ekonomisk politik och särskilt arbetsmarknadspolitik.

Studietakt och upplägg
Kursen ges på heltid under de fem sista veckorna på höstterminen. Kursen kan läsas som en fristående kurs och inom Studie- och yrkesvägledarprogrammet (180 hp) under termin 5, vid Stockholms universitet. Du kan välja mellan att läsa kursen i vår campusgrupp som har undervisning på campus Frescati i Stockholm eller i vår distansgrupp som har nätbaserad undervisning där tex föreläsningar spelas in och finns tillgängliga på kurssajten Athena. Du får tillgång till Athena när du är antagen och registrerad på kursen.

Kurstillfällen och ansökan
Kursen går de sista fem veckorna på höstterminen både som campus och som nätbaserad distanskurs. Kursen ges endast på höstterminen.

Ansökan görs på Antagning.se. Välkommen med din ansökan!

Schema
Schema H20

Litteraturlista
Litteraturlista Arbetsmarknadspoltik och ekonomi H20 (9 Kb)

Kursrapporter och kursvärderingar: 
Kursrapporter och kursvärderingar Arbetsmarknadspolitik och ekonomi, 7,5 hp

Kursansvarig lärare och examinator:
Susan Niknami, docent

Tillbaka till: Våra utbildningar