Kursinnehåll och kursupplägg

Kursen ger möjlighet att fördjupa dig inom ett valfritt temaområde. Välj mellan de olika alternativ som ges den aktuella terminen, se exempel nedan.

Kursen läses på heltid under dagtid de sista fem veckorna varje termin. Examinationen sker genom att du skriver en rapport. I arbetet med den självständiga rapporten ges övning i att formulera ett syfte och en frågeställning samt i att själv söka litteratur.

Under processen med författandet av rapporten får du en handledning från en lärare. Genom att självständigt författa en rapport utvecklar du dina kunskaper i att skriva rapporter och uppsatser, något som man har stor användning för både i framtida studier och arbete. Som avslutning på kursen genomförs en opponering där du opponerar på en annan rapport.

 • Arbetsmarknadsekonomi 4  7,5 hp
  Områden som kan behandlas i en empirisk studie inom arbetsmarknadsekonomi kan tex beröra: humankapital, arbetstagarens produktivitet på arbetsmarknaden, kön och lön, personalutbildning, företags kompensationssystem. 
  Lärare och examinator: Charlotta Boström

 • Arbetsrätt 2  7,5 hp
  Områden som kan behandlas i en arbetsrättslig studie kan tex vara uppsägning av olika personliga skäl som misskötsamhet, samarbetssvårigheter m.m.; frågeställningar relaterade till diskriminering som sexuella trakasserier missgynnande av gravida vilka krav man kan ställa vid rekrytering; frågor som hör till den kollektiva arbetsrätten som medbestämmande och stridsåtgärder. I uppsatsen kan samspelet mellan svensk rätt och EU-rätt beröras.
  Lärare och examinatör: Erik Sjodin

 • Management 3  7,5 hp
  Områden som kan behandlas i en empirisk studie inom management kan tex beröra: chefsrekrytering, företagskultur, arbetsrelaterad stress, medarbetarsamtal, arbetsmotivation.
  Lärare och examinator: Erik Bihagen

 • Arbetsmarknadssociologi 7,5 hp
  Områden som kan behandlas i en empirisk studie inom arbetsmarknadssociologi kan tex beröra: diskriminering i arbetslivet, stratifiering inom arbetslivet, matchningsproblem på arbetsmarknaden.
  Lärare och examinator:Erik Bihagen

Kursplan

Kursplan Valbar temakurs H19 och framåt (247 Kb)
Kursplan Valbar temakurs V15-V19 (176 Kb)

 

Kursrapporter och kursvärderingar

Kursrapporter och kursvärderingar Temakurs


Behörighet och ansökan

Student som om har läst Arbetsmarknadskunskap med management I och II (60 hp avklarade) har platsgaranti på de fristående temakurserna. Ansökan sker direkt till oss via mail till exp@akpa.su.se. Ange ditt personnummer och vilken temakurs du vill läsa.

Frågor?

Har du frågor om att läsa en temakurs som fristående kurs? Maila oss på exp@akpa.su.se