Om du kommer med tunnelbana:

Ta röda linjen mot Mörby Centrum. Stig av vid Universitetet. Gå rakt fram och fortsätt med gräsmattan på din vänstra sida. Vid Allhuset går ett trätak ut över gångvägen. Ta höger och du har Södra huset framför dig. Du möts först av A-huset och följer du huset bortåt ligger B-F-husen. F-huset ligger längst bort.

Om du åker taxi:

Uppge adressen "Universitetet Frescati, Södra huset, Universitetsvägen 10F, på rampen".

Om du kör bil:

Från Roslagstull kör du norrut från Roslagstulllängst E3:an (Roslagsvägen). Efter ca 2 kilometer sväng höger in på Fiskartorpsvägen enligt skyltning mot ”Universitetet”.

Om du kommer med buss:

Du kan ta buss 40 mot Stora skuggan, buss 70 till Universitetet Södra. Buss 540 mot Universitetet.