Studentservice

Studentservice på SU

Se all service som du som student på Stockholms universitet har tillgång till.

Studie- och språkverkstad

Här finns tips och råd att hämta för dig som är student på Stockholms universitet. Om studieteknik, studieplanering, läsmetoder, anteckningar och lärstilar.

Här kan du ställa alla sorters frågor om akademiskt språk och skrivande. Det kan gälla allt från enskilda, kortare språkfrågor till mer övergripande råd om en texts disposition, språk och stil.

Studentexpeditionen
Elma Sose
E-post: exp@akpa.su.se
Telefon: 08-16 26 97
Rum: F817

Biträdande studierektor
Studie- och karriärvägledare

Frida Hager
E-post: studievagledare@akpa.su.se
Telefon: 08-16 35 41
Rum: F824

Biträdande studierektor
Frida Engström
E-post: studierektor@akpa.su.se
Rum: F824

Studierektor
Anne Boschini
E-post: studierektor@akpa.su.se
Tel: 08-16 22 29
Rum: F820

Ta gärna kontakt med oss om du har några frågor!

Schema mm

Schema, litteraturlista, kursplan och annan viktig information