Regler för salstentamen vid Stockholms universitet

Reglerna för salstentamen tillämpas vid alla examinationsformer så som hemtentamina, promemorior, och dylikt. De har antagits av rektor för att motverka risken för att fusk och/eller störande beteende ska förekomma vid tentamina. Det är av yttersta vikt att det är tydligt vilka regler som gäller vid en examination och vi förutsätter att våra studenter läser reglerna inför en examination.
Länk vidare till Regler för salstentamen
 

Att skriva akademiskt är att inte plagiera

För att förhindra plagiat och misstankar om fusk behöver du som student ta reda på hur du korrekt använder olika källor. För våra studenter har vi satt samman några tips:  Att skriva akademiskt är att inte plagiera (189 Kb)
 

Gamla tentor och beställning av gamla tentor

Ett flertal äldre tentor anslås för varje enskild kurs på dess kurssida i Athena. Varje lärare kommer att guida i vad som är viktigt vid instudering.

Beställningar av andra äldre tentor samt studentsvar välkomnas via webformuläret nedan. I enlighet med 15 § Avgiftsförordningen tas avgift ut för kopior av allmänna handlingar som bevaras hos institutionen. Beställningar på upp till nio sidor är gratis. Avgiften för en beställning av tio sidor är 50 kronor och för varje sida därutöver är avgiften 2 kronor per sida. Om en sida är kopierad dubbelsidigt tar man betalt för två sidor. En tenta inklusive ett studentsvar brukar omfatta ca 10-20 sidor. 

Handlingarna kommer att skickas per post (kostnaden för porto tillkommer) eller hämtas efter överenskommelse på studentexpeditionen i Södra huset, F-huset, plan 8: rum F817. När beställningen är inskickad kommer ett mail till den angivna e-postadressen, med betalningsinformation – betalning sker via Swish. 
Länk till Beställningsformulär
 

Tentaanmälan

Du som är antagen till en kurs får information om tentamen och tentaanmälan på Athena och från dina lärare.
Du som läst kursen tidigare och vill komma tillbaka för att göra en omtenta behöver kontakta Studentexpeditionen på AKPA för att bli omregistrerad på kursen. Maila: exp@akpa.su.se
 

Tentaschema

Planerade tentor ser du i ditt schema genom att göra en utsökning på Schema.su.se
 

Frågor?

Vid frågor om examinationer och gamla tentor välkommen att kontakta vår Studentexpedition exp@akpa.su.se