Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv 7,5 hp

Du får en bred orientering om likheter och olikheter mellan den svenska arbetsmarknaden och dess förhandlingssystem och de i andra jämförbara länder. Jämförande studier görs även mellan systemen för arbetsmarknadsrelationer i andra länder.
Kursansvarig och examinator: Ingrid Esser, forskare.
Kursbeskrivning AKPA II mom 1

Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning och lönestruktur 7,5 hp

Delkursen ger dig fördjupande kunskaper om gängse teorier, modeller och begrepp rörande löneskillnader och lönesättning. Den svenska lönebildningens problem och förändring studeras ingående liksom skillnader i lön och sysselsättning mellan kvinnor och män samt mellan infödda och invandrare. Gästföreläsare från näringslivet och arbetsmarknadens organisationer bidrar med utblickar utöver kurslitteraturen.
Kursansvarig och examinator: Anders Stenberg, lektor
Kursbeskrivning AKPA II mom 2 (138 Kb)

Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö 7,5 hp

Här får du fördjupande kunskaper om teorier och aktuella begrepp ifråga om arbetsorganisation och arbetsmiljö. Du får övning i att omsätta organisationsteori i praktiska tillämpningar inom arbetsmiljöområdet.
Kursansvarig och examinator: Ola Sjöberg, professor
Kursbeskrivning AKPA II mom 3

Välj mellan olika 7,5 hp kurer på delkurs 4: 

Under delkurs 4 väljer du mellan att läsa kursen Arbetsrätt 2, Arbetsmarknadsekonomi 4, Arbetsmarknadssociologi eller Management 3. 

Arbetsrätt 2  

Kursen är en fördjupning med inriktning mot verksamhetsnära individuell arbetsrätt. Här får du fördjupande och mer specialiserad kunskap om svensk individuell arbetsrätt. Det omfattar bland annat anställningsavtalets ingående, upphörande och förändring. Vidare kommer frågor om diskriminering och sjukdom samt arbetsmiljö att beröras. Kursen behandlar både privat och offentlig anställning. Arbetsrätt 2 examineras genom tentamen samt aktiv närvaro på obligatoriska seminarier. Studenterna ska vidare lämna in en skriftlig inlämningsuppgift samt hålla en muntlig presentation i grupp.
Kursansvarig och examinator: Erik Sjödin, lektor

Valbar temakurs 7,5 hp

Varje termin erbjuds olika temakurser. Just nu har vi Arbetsmarknadsekonomi 4, Arbetsmarknadssociologi och Management 3. Samtliga kurser examineras genom att skriva en rapport och obligatorisk seminariebehandling av denna.
Kursansvarig och examinator: Erik Bihagen, professor

 1. Arbetsmarknadssociologi
  Områden som kan behandlas i en empirisk studie inom arbetsmarknadssociologi kan tex beröra: diskriminering i arbetslivet, stratifiering inom arbetslivet, matchningsproblem på arbetsmarknaden.
 2. Arbetsmarknadsekonomi 4 
  Områden som kan behandlas i en empirisk studie inom arbetsmarknadsekonomi kan tex beröra: humankapital, arbetstagarens produktivitet på arbetsmarknaden, kön och lön, personalutbildning, företags kompensationssystem.
 3. Management 3  7,5 hp
  Områden som kan behandlas i en empirisk studie inom management kan tex beröra: chefsrekrytering, företagskultur, arbetsrelaterad stress, medarbetarsamtal, arbetsmotivation. 
   

Examinator för hela kursen

Anne Boschini, professor i nationalekonomi
 

Kursmaterial och länkar

Schemalänk: Schema V21 Observera att schemat kan komma att ändras under  pågående kurs! 

Tentor: Tentainformation och  schema 

Litteratur:  Litteraturlista AKPA II V21 (70 Kb)

Att skriva akademiskt:  Att skriva akademiskt är att inte plagiera (189 Kb)

Kursrapporter och kursvärderingar:  Kursrapporter och kursvärderingar AKPA II

Kursplaner:   Kursplan AKPA II H20 och framåt (254 Kb)    
Kursplaner för tidigare terminer

Ansökan

Du ansöker till kursen via Antagning.se. Välkommen med din ansökan!

Behörighet

22,5 hp avklarade på kursen Arbetsmarknadskunskap med managment I (AKPA I).

Frågor?

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss på AKPA! Du kan maila oss på exp@akpa.su.se