Sedan AKPA bildades har vi gett uppdragsutbildningar dvs skräddarsydda kurser eller kurspaket med en arbetsgivare i åtanke. Fördelen med en uppdragsutbildning är att deltagarna får en kvalitativ kompetensutveckling med direkt koppling till sitt yrkesområde. Utbildningen är på högskolenivå och utgår från aktuella forskningsrön.

Utbildningens genomförande präglas av flexibilitet då den så långt det är möjilgt skräddarsys efter era behov och önskemål. Ni kan antingen välja en eller flera av våra ordinarie kurser eller kontakta oss för att sätta ihop en egen kurs till era anställda.

 

Några av AKPAs pågående/kommande uppdragsutbildningar:
 

Arbetslivets juridik (kurs för TCO)

Kursen syftar till att ge studenterna allmän och speciell kunskap om svensk arbetsrätt och hur den reglerar arbetsmarknaden. På kursen behandlas även hur olika aktörer påverkar regleringen och tvistelösning på arbetsrätten. Målet med kursen är att studenterna självständigt ska kunna identifiera och lösa arbetsrättsliga frågor utifrån rättskällorna. De ska efter genomgången kurs ha förståelse för och kunna förklara den svenska modellens olika delar och hur kollektivavtal och lagstiftning (nationell och EU-rätt) sammantaget reglerar arbetsmarknaden. Studenterna ska efter genomgången kurs kunna förklara arbetsrättsliga problem för utomstående såväl som för personer kunniga i arbetsrätt.

Lärare och examinator: Erik Sjödin, docent i civilrätt

 

Några av AKPAs tidigare uppdragsutbildningar
 

Arbetsmiljö

Kursen ger grundläggande kunskap om samhällsvetenskapliga analyser av samspelet mellan den
organisatoriska och sociala arbetsmiljön och medarbetarnas hälsa, analyser som även har stor relevans för fysiska arbetsmiljörisker. Stor vikt läggs vid att relatera konkreta arbetsmiljöfrågor till teoretiska modeller inom arbetsmiljöområdet. Efter kursen har deltagarna en bred orientering och gedigna kunskaper i arbetsmiljöfrågor. Studenterna kan tolka och förstå olika arbetsmiljöer och hur de påverkar organisationens medarbetare, och kan på basis av detta formulera förslag på hur risker kan förhindras liksom hur det friska kan premieras.

Lärare och examinator: Ola Sjöberg, professor i sociologi

 

Samhällsekonomi, lönebildning och fackliga utmaningar (kurs för TCO)

Kursen ger kunskap om begrepp och modeller inom arbetsmarknadsekonomin och hur de kan användas i analyser av t.ex. sysselsättning, löner, inflation och tillväxt. Dessa frågor relateras särskilt till den fackliga verksamheten, förhandlingar och kollektivavtal. Under kurser diskuteras fackliga utmaningar ur såväl lokalt som globalt perspektiv.

Lärare och examinator: Tomas Korpi, professor

 

Kontakta oss

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller vill diskutera möjligheten att skräddarsy en utbildning för just er organisation.

Anne Boschini, Studierektor Anne.Boschini@sofi.su.se Tfn: 08-16 22 29

Välkommen till oss på AKPA!