2000

 15. Roger Vilhelmsson 2000. Ethnic Differences in the Swedish Youth Labor Market.

1999

14. Kent Friberg 1999. Real Wage Determination in Two Industries.
13. Fredrik Jansson 1999. Rehires and Unemployment Duration - New Evidence of Temporary Layoff on the Swedish Labour Market.
12. Ola Sjöberg 1999. Paying for Social Rights.

1998

11. Susanne Alm 1998. Unemployment and Psychological Ill-Health. A Longitudinal Perspective.
10. Henrik Levin 1998. Arbetslöshet, tillfälliga anställningar och rörlighet på arbetsmarknaden i 1990-talets Sverige.

1997

 9. Gunnar Isacsson 1997. Estimates of the Return to Schooling in Sweden From a Large Sample of Twins.
8. Ingemar Kåreholt 1997. Arbetslösheten i Sverige under högkonjunkturen 1986-1990. En deskriptiv studie av kort- och långvariga arbetslöshetsproblem.

1996

 7. Örjan Hemström 1996. Två uppsatser om könsskillnader i dödlighet.

1995

6. Christian Kjellström 1995. Heterogeneous On-the Job Training: Implications for the Specification and Estimation of the Human Capital Earnings Function.
5. Katarina Richardson 1995. The Evolution of the Marriage Premium in the Swedish Labour Market 1968-1991.
4. Tarja-Liisa Leiniö 1995. Invandrarungdomars inträde i vuxenvärlden och i det svenska samhället. Publicerad i Invandrares hälsa och sociala förhållanden, SoS-rapport, 5, 154-202.

1992

3. Lars Sundbom 1992. Studenterna och alkoholen. En undersökning av alkoholvanorna bland medlemmarna i Uppsala Studentkår. Forskningsrapport från SAMU nr 4.
2. Irene Wennemo 1992. The Development of Family Policy. A Comparison of Family Benefits and Tax Reductions for Families in 18 OECD Countries. Published in Acta Sociologica, 35, 201-217.

1990

1. Mahmood Arai 1990. Work Effort and Wages: Essays on Job Rationing and Wage Differentials. Published in revised form as chapters 1 and 2 in doctoral dissertation no. 15.