SOFI har en working-paperserie sedan 1982. Syftet med serien är främst att göra forskning tillgänglig i väntan på vidare granskning inför slutlig publicering. SOFI:s forskare strävar i regel efter att publicera artiklar i tidskrifter eller i volymer utgivna av vetenskapliga förlag. Redaktörer för serien är Matthew Lindquist och Sten-Åke Stenberg.

SOFI:s working-papers sedan nummer 1/2000 publiceras på vår webbplats under "Working papers" i länken till vänster, äldre working papers under "Arkiv" och även inom ramen för Scandinavian Working Papers in Economics (S-WoPEc). Länk till SWoPEc.