En tom restaurang i en galleria
Den 11 mars 2020 inledde Danmark en nationell nedstängning av offentliga institutioner, och även allmänna utrymmen som restauranger, gallerior och frisörer. Foto: Birgit Reitz-Hofmann/Mostphotos


– Vi ser att under veckorna efter nedstängningen rapporterade människor i genomsnitt lägre sannolikhet att drabbas av stress och depression. Och de rapporterade ingen ökad risk för betydande funktionell nedsättning jämfört med veckorna före nedstängningen. Det är särskilt hos familjer med barn som vi ser en minskning av risken för stress och depression, säger Peter Fallesen, forskare i sociologi vid Institutet för social forskning på Stockholms universitet och en forskningschef på ROCKWOOL-fonden, och en av författarna bakom studien.

Ett representativt urval av vuxna danskar svarade på frågor i en enkät från slutet av februari 2020, då Covid-19 fortfarande inte ansågs vara ett stort problem i norra Europa, fram till slutet av mars 2020 då Danmark var i en lockdown. Studien använder ett kliniskt validerat index för att mäta risken för stress och depression och funktionell nedsättning. En uppföljande enkät gavs till samma personer i juli 2020 efter att den första nedstängningen avslutats.

Forskaren Peter Fallesen
Peter Fallesen, doktor i sociologi vid SOFI, Stockholms universitet

– Då rapporterade människor fortfarande lägre sannolikhet för att riskera att drabbas av klinisk stress och depression än vad som var fallet innan nedstängningen i mars. Men många rapporterade också en ökad grad av svårigheter i sin vardag, vilket tyder på att livet hade blivit svårare för många efter de första fyra månaderna av pandemin, säger Peter Fallesen.

Studien baseras på svar från cirka 2 800 danskar som deltog i undersökningen i mars. Av dessa deltog cirka 1 500 i uppföljningsrundan i juli. Forskarna kan också utesluta att faktorer som ålder, kön och levnadssituation kan vara förklaring till resultaten. Studien är en av de få som har kunnat samla in data under en period som sträcker från tiden precis innan viruset började spridas till perioden med den mest hårda nedstängningen. Det är också en av få undersökningar som använt kliniskt validerade mått på psykisk hälsa.

– Ett antal studier har funnit att en sämre mental hälsa har uppmätts under pandemin jämfört med tidigare år – men dessa resultat kan också återspegla allmänna trender i samhället, och 2020 var ett tumultartat år redan före pandemin, så utan en bra kontrollgrupp kan det vara svårt att mäta en allmän tendens i hur pandemin påverkat den psykiska hälsan, säger Peter Fallesen.

 

Utebliven ökning förvånade forskarna

Tidigare forskning om hur samhällen reagerar när externa kriser inträffar pekar på en så kallad ”smekmånadseffekt” (honeymoon effect) på den mentala hälsan, där psykiska problem minskar i krisens omedelbara kölvatten och sedan ökar med tiden. Men på det stora hela förvånades forskarna av att de inte såg någon ökning av psykisk ohälsa i samhället, med tanke på hur stor Covid-19-krisen varit. Men de ser möjliga förklaringar i det danska samhället och i landets coronastrategi.

– Danmark klarade sig någorlunda lindrigt igenom den första coronavågen och har ett omfattande socialt skyddsnät på plats, så färre människor än på andra håll i världen upplevde direkta hot mot sitt levebröd, och Danmark hade också några av de mildaste restriktionerna i Europa. Dessutom spenderar danskarna, som de flesta andra norbor, redan mycket tid i hemmet, så nedstängningen upplevdes förmodlingen inte som en så stor inskränkning i privatlivet, säger Peter Fallesen.

 

Fakta: Nedstängningen i Danmark


Den 11 mars inledde Danmark rikstäckande skolstängningar och stängning av offentliga institutioner, och de följande sex dagarna stängdes gränserna, liksom restauranger, gallerior och frisörer, och regeringen gav en allmänn uppmuntran att arbeta hemifrån. Till skillnad från många andra europeiska länder införde Danmark inte utegångsförbud, order om att stanna hemma, eller obligatorisk användning av andningsmasker under vårens nedstängning.

 

Läs mer om forskningen

Andersen, L.H., Fallesen, P. & Bruckner, T.A. Risk of stress/depression and functional impairment in Denmark immediately following a COVID-19 shutdown. BMC Public Health 21, 984 (2021).

 

Kontakt

Peter Fallesen
Doktor i sociologi
Institutet för social forskning (SOFI)
Stockholms universitet
E-post: peter.fallesen@sofi.su.se
Tel: +45 61333184