Forskningsnyheter

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutet för social forskning
  4. Forskning
  5. Forskningsnyheter

Forskningsnyheter

Här publicerar vi texter om ny forskning från SOFI.

En mörkhyad hand skriver en jobbansökan

Män löper större risk för etnisk diskriminering på arbetsmarknaden

Män med utländskt klingande namn som söker jobb får betydligt färre svar på sina ansökningar än kvinnliga sökande med utländskt klingande namn.

 Students in a classroom

Varför väljer flickor bort matematik i skolan?

I skolan presterar flickor i allmänhet bättre än pojkar inom matematikrelaterade ämnen. Men även när flickor har en relativt högre förmåga i matte väljer de oftare andra utbildningsvägar.

Psykisk ohälsa PUFF

Psykisk ohälsa i skolan kopplat till större risk för utanförskap

Tonåringar som upplever psykiska problem i gymnasiet har större risk att varken vara i arbete eller utbildning som unga vuxna, jämfört med dem som har få eller inga symtom på psykisk ohälsa, visar en ny studie.

Äldre personer runt ett bord fikar och skrattar

Dags för den sjätte omgången av SWEOLD

Undersökningen som genomförts sedan 1992 studerar hur levnadsvillkoren för befolkningen över 75 år förändrats över tid. Forskarna kan nu beskriva utvecklingen under de senaste 30 åren, en period under vilken det skett tydliga förändringar inom välfärden.

 En mörkhyad fotbollsspelare håller i en fotboll på en fotbollsplan

Så upphörde lönediskriminering mot mörkhyade fotbollsspelare i England

En ny studie har med hjälp av data från engelska Premier League undersökt effekterna av den så kallade ”Bosman-domen” och funnit att lönediskrimineringen helt försvann när reglerna luckrades upp – men inte för alla.

En bild från filmklippet om LNU2020 med prifessor Carina Mood

"Viktigt att människors egna röster får höras"

Just nu pågår den sjunde omgången av Levnadsnivåundersökningen (LNU) vid SOFI. Här berättar Carina Mood, professor i sociologi, om arbetet med att samla in människors egna röster om sina levnadsförhållanden.

Ett handslag mellan en person med rutig skjorta och en person med vit skjorta

Vänskapsband över klassgränserna kan färga dina åsikter – oavsett din egen sociala klass

Vilken klasstillhörighet som är vanlig i din umgängeskrets verkar ha betydelse för hur dina egna politiska åsikter ser ut – och detta oavsett vilken klass du själv tillhör.

En tom restaurang i en galleria

Risken att drabbas av depression minskade efter den första nedstängningen i Danmark

Färre var i riskzonen för att drabbas av stress eller depression veckorna efter den första danska nedstängningen under pandemin, jämfört med veckorna innan. Men svårigheterna i vardagen ökade för många.

Skolmatsal i Klara folkskola 1959. Foto: Ragnhild Haarstad, Stockholms stadsmuseum

Skolmaten på 60-talet gav eleverna högre inkomst genom livet

När skolmaten infördes i svensk skola gav det långsiktiga fördelar på elevernas hälsa, utbildning och livsinkomst. Det visar en ny studie från Stockholms universitet och Lunds universitet.

En kvinnlig soldat i den norska militären sitter vid ett bord med ryggen mot oss, tar emot en lapp

Könsblandade grupper i lumpen påverkar attityder till kön och jämställdhet

Manliga soldater som fick tjänstgöra i en grupp tillsammans med kvinnliga soldater blev mer positivt inställda till jämställdhet – åtminstone på kort sikt. Det visar en ny studie från SOFI.

En bild från filmklippet om LNU2020 med prifessor Carina Mood

"Viktigt att människors egna röster får höras"

Just nu pågår den sjunde omgången av Levnadsnivåundersökningen (LNU) vid SOFI. Här berättar Carina Mood, professor i sociologi, om arbetet med att samla in människors egna röster om sina levnadsförhållanden.

En flicka tittar på en digital läsplatta

Stort tapp för elevernas inlärning under pandemins skolstängningar

Elever i grundskolan lärde sig lite eller ingenting när de studerade hemma under den tid skolan var stängd på grund av coronapandemin. Det visar en ny studie från Institutet för social forskning som jämfört nederländska elevers skolresultat med tidigare år.

En flicka i högstadieåldern sitter på en trappa och tittar bort mot ett par vänner

Barn med mindre ekonomiska resurser har oftare sämre relationer med klasskamrater

Att ha mindre pengar eller inte kunna delta i aktiviteter som kostar pengar är kopplat till en ökad risk för en sämre social situation i skolan. Det visar en ny avhandling från Institutet för social forskning (SOFI).

Two siblings playing in the forest

Vi följer våra äldre syskons val av högskoleutbildning

Vad storasyskon väljer för högskoleutbildning har stor påverkan på vad deras yngre syskon väljer att söka, även när det leder dem till "sämre" utbildningar. Det visar en ny studie.

En samling vänner sitter kring ett bord

Socialt nätverk ökar chansen till jobb bland unga

Ett stort socialt nätverk ökar möjligheten till lyckat jobbsökande bland unga vuxna. Men många är beroende av offentliga arbetsförmedlingar i sitt i jobbsökande.

Cassandra PUFF

Högre nivå av facklig organisering påskyndar reformer för föräldraledighet i USA

Delstater där en större del av befolkningen är medlemmar i en fackförening är snabbare med att införa reformer för föräldraledighet än stater med lägre organisationsgrad.

 En flaska med rött vin och ett trasigt vinglas

Alkoholrelaterad dödlighet drabbar lågutbildade mest när alkoholkonsumtionen ökar

Det är i gruppen med lägre utbildning som en ökad alkoholkonsumtion får störst påverkan på den alkoholrelaterade dödligheten. Det visar en ny studie från Institutet för social forskning (SOFI).

En skraplott skrapas

Stor lottovinst gör dig nöjdare – men kanske inte lyckligare

Att vinna en stor summa på lotteri gör att människor känner sig mer nöjda med livet, och den effekten håller i sig länge, visar en studie från Institutet för social forskning vid Stockholms universitet.

Johan W PUFF

Byt jobb ofta och lär dig mer på jobbet

Personer som oftare byter jobb lär sig mer på jobbet, det visar en ny avhandling i sociologi från Stockholms universitet. Att inte stanna kvar länge på ett och samma jobb kan därmed vara positivt för vissa personer, menar forskaren Johan Westerman.

Forskaren Rense Nieuwenhuis

Förändrad a-kassa gör att fler riskerar fattigdom när arbetslösheten stiger

Många varslas till följd av coronakrisen men har samtidigt inte fullgott skydd från a-kassan. En studie från Institutet för social forskning (SOFI) visar att det försämrade skyddet gör att fler nu kan hamna i risk för fattigdom om arbetslösheten stiger.

En kvinna i mörk kavaj sitter med ryggen mot kameran vid ett bord, flera andra tittar på henne.

Lön efter kön – värst i yrken med hög prestige

Lönegapet mellan kvinnor och män är störst i yrken med hög prestige, visar en studie i sociologi. Till skillnad mot andra kategorier yrken så har skillnaden i lön inte minskat i den gruppen.

Tonåringar sitter i en trappa, bara benen syns. Foto: Gaelle Marcel/Unsplash

Tonåringar i växelvis boende mår lite sämre om bara en förälder bor med ny partner

Tonåringar som bor växelvis mår ungefär lika bra som jämnåriga i familjer där föräldrarna bor tillsammans – men inte i alla familjer.

Johanna Rickne tumme

Kvinna och chef innebär ökad risk för sexuella trakasserier

Att göra karriär och bli chef skyddar inte kvinnor mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Tvärtom är det vanligare att kvinnor utsätts för trakasserier när de har arbetsledande funktioner.

alm tumme

Singlar utan barn ny riskgrupp för fattigdom

Risken att hamna i fattigdom har ökat lika mycket för singlar utan barn som för ensamstående föräldrar, visar en ny studie från SOFI. Forskarna kopplar ökningen till de restriktioner i arbetslöshetsförsäkringen som genomförts.

Forskaren Susan Niknami vid Insititutet för social forskning SOFI

Vad händer med barn till frihetsberövade föräldrar?

Ungefär vart tionde barn som kommer från en fattig bakgrund upplever någon gång under uppväxten att en förälder blir frihetsberövad. Just nu pågår en studie på SOFI om hur livschanserna för dessa barn förändras.

Blond kvinna med baby sitter vid en dator. Foto: Maria_Sbytova/Mostphotos

Vanligare att kvinnor skaffar barn under distansutbildning

Kvinnliga studenter som läser på distans är mer benägna att skaffa ett första barn under studietiden, jämfört med kvinnor som pluggar på ett platsbundet campus.

Daniel Fredriksson. Foto: Stockholms universitet

Satsningar på arbetsförmedling är kopplade till lägre arbetslöshet

Ekonomiska satsningar på arbetsförmedling är kopplade till lägre arbetslöshet i Sverige och i 18 andra välfärdsstater.

Roujman Shahbazian. Foto: Leila Zoubir/Stockholms universitet

Storasystrar viktiga när kvinnor ska välja mansdominerad utbildning

Förebilder i form av äldre syskon är viktiga för att få kvinnor att välja mansdominerade utbildningar inom naturvetenskap, matematik, teknik och ingenjörsvetenskap.

Maria Brandén. Foto: Clément Morin/Stockholms universitet.

Svårare för kvinnor att få jobb på annan ort

Kvinnor som söker jobb på annan ort har mindre chans än män att bli kallade till arbetsintervju. Det visar en omfattande studie från Sociologiska institutionen och Institutet för social forskning vid Stockholms universitet.

Anni Erlandsson. Foto: Leila Zoubir/Stockholms universitet

Mammor ratas inte när de söker jobb

Mammor ratas inte till förmån för pappor när de söker jobb i Sverige. Dessutom kallas kvinnor och män generellt lika ofta till intervju när de söker jobb, både när det gäller låg- och högkvalificerade jobb. Det visar en ny och omfattande experimentstudie som är den första i sitt slag i Sverige.

Per Engzell. Foto: Stockholms universitet

Därför har barn till utlandsfödda lägre betyg men högre ambitioner

Barn med två utlandsfödda föräldrar presterar generellt sämre i skolan än barn med minst en svenskfödd förälder. Trots det väljer de oftare gymnasieprogram som ger högskolebehörighet och har högre ambitioner.

Hitta till vår forskning

DiVA at Stockholm University
(Digitala vetenskapliga arkivet)

S-WoPEc
(Scandinavian Working Papers in Economics)

Forskningsnyheter från SOFI
Läs våra senaste forskningsnyheter

Kontakt

Telefon: 08-16 20 00

Epost:
Kontakta respektive person direkt (förnamn.efternamn@sofi.su.se).