De fyra första vågorna av Levnadsnivåundersökningen genomfördes 1968, 1974, 1981 samt 1991. Från 1974 har undersökningarna designats av SOFI. Intervjuerna har genomförts av Statistiska centralbyrån (SCB). Även om frågemetodiken och intervjumetoderna har utvecklats och vissa frågor har tillkommit och en del andra försvunnit så är en stor del av variablerna direkt jämförbara för alla de olika år undersökningen har genomförts. En stor andel av respondenterna ingår i en panel vilket gör det möjligt att studera levnadsnivåutveckling över tid på individnivå. I de fall individer fallit utanför urvalsramarna har de ersatts med unga och utlandsfödda på ett sådant sätt att urvalet i undersökningarna fortsatt varit riksrepresentativt.  

Svarsfrekvenserna för Levnadsnivåundersökningarna 1968-1991 var 90,8 procent (1968), 85,2 procent (1974), 82,4 procent (1981) samt 79,1 procent (1991).

1991 genomfördes även intervjuer med intervjudeltagarnas chefer eller personalchefer (se APU).

Resultat från levnadsnivåundersökningarna har, förutom i ett stort antal vetenskapliga artiklar, övergripande beskrivits och analyserats i böckerna Välfärd i förändring, levnadsvillkor i Sverige 1968-1981 (Eriksson & Åberg [red]. 1984. Stockholm: SOFI)) och Vardagens villkor, levnadsförhållanden i Sverige under tre decennier (Fritzell & Lundberg. 1994. Stockholm: Brombergs förlag).

Kodböcker och formulär på svenska för LNU 1968-1991 finns samlade nedan. I de flesta fall finns också formulären på engelska. 

LNU 1991

Kodbok

LNU_codebook_1991 (pdf) (670 Kb)

Svarsformulär

LNU_quest_1991_swe (pdf) (340 Kb)

LNU_quest_1991_swe (pdf) (340 Kb) )

Intervjuarinstruktioner

LNU_intinstr_1991 (pdf) (205 Kb)

Svarskort

LNU_respcard_1991 (pdf) (52 Kb)

LNU 1981

Kodbok

LNU_codebook_1981 (pdf) (8758 Kb)

Svarsformulär

LNU_quest_1981_swe (pdf) (1461 Kb)

LNU_quest_1981_eng (pdf) (1377 Kb)

LNU 1974

Kodbok

LNU_codebook_1974 (pdf) (15319 Kb)

Svarsformulär

LNU_quest_1974 (pdf) (1777 Kb)

LNU 1968

Kodbok

LNU_codebook_1968 (pdf) (586 Kb)

Svarsformulär

LNU_quest_1968_eng.pdf (1528 Kb)

LNU_quest_1968_swe (pdf) (1883 Kb)