Varje forskare vid SOFI är administrativt knuten till en av institutets tre avdelningar. Avdelningarna driver många olika delprojekt och samarbete över avdelningsgränserna pågår både formellt och informellt.

Hur grupperna är konstruerade

Nationalekonomerna vid SOFI tillhör alla den arbetsmarknadsekonomiska avdelningen (AME), medan sociologer delas upp i levnadsnivåprojektet (LNU) och den socialpolitiska enheten (SOCPOL). Mer om respektive avdelning och om projekt som forskare inom avdelningarna bedriver finner du i länkarna till vänster.