Forskningen är indelad i tre avdelningar: arbetsmarknadsekonomi, välfärd och levnadsnivå, samt socialpolitik. Större delen av SOFI:s forskning är externfinansierad, framför allt från forskningsråden. I flera av våra forskningsprojekt samarbetar vi över ämnesgränserna. Doktorander vid SOFI är inskrivna på forskarutbildningen vid sina respektive ämnesinstitutioner.

Sedan länge baseras en stor del av institutets forskning på stora datamaterial som forskarna själva skapat. Mer om data

Klicka här om du vill läsa de senaste nyheterna om forskningen vid SOFI