Skicka mejl till Levnadsnivåundersökningen 2020:

lnu2020@sofi.su.se

 

 

Södra huset photo:Staffan Westerlund
Södra huset, foto:Staffan Westerlund

Institutet för social forskning (SOFI)

Stockholms universitet    
106 91 Stockholm
Tel. 08-16 20 00
www.sofi.su.se

 

Ipsos AB

Nattviksgatan 8
871 45 Härnösand
Tel. 0611-34 97 20
www.ipsos.se