Just nu pågår den sjunde i raden av s.k. levnadsnivåundersökningar (LNU). Syftet är att studera hur människors levnadsvillkor ser ut i dagens Sverige och vilka förändringar som skett under senare år. LNU genomfördes första gången redan 1968 och senast år 2010. Tillsammans gör undersökningarna det möjligt att beskriva utvecklingen under en lång tidsperiod med stora förändringar av välfärden. Med LNU 2020 kan vi belysa hur vardagslivet i Sverige utvecklats under 2000-talets andra decennium. Hur förändrades människors ekonomi, hälsa, familj och arbete? Hur har utvecklingen sett ut i olika grupper av befolkningen? Genom att delta i undersökningen bidrar du till kunskapen om det svenska samhällets utveckling.
 

Vad leder resultaten till?

LNU har i över ett halvt sekel, ända sedan slutet av 1960-talet, varit en kunskapskälla för svensk samhällsforskning. De tidigare undersökningarna har använts i många böcker och vetenskapliga rapporter. En stor del av vad vi vet om samhällets förändring under de senaste decennierna bygger på LNU och några andra liknande undersökningar. Läs mer här.


Vem är ansvarig för undersökningen?

LNU 2020 utförs av forskare vid Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet, i samarbete med undersökningsföretaget Sifo. Undersökningen leds av docent Katarina Boye tillsammans med professor Carina Mood och professor Michael Tåhlin. På uppdrag av SOFI sköts det praktiska arbetet med intervjuer och enkäter av Sifo, där Adam Claus är undersökningsledare. Våra dresser och telefonnummer finns här. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet.