SOFI inrättades den 1 januari 1972 (prop 1971:141 och 1972:29) genom ombildning av Institutet för arbetsmarknadsfrågor och inordnades den 1 juli 1981 (prop 1980/81:100) i Stockholms universitet och den 1 juli 1994 i den samhällsvetenskapliga fakulteten.

Vid institutet finns tre professorer i nationalekonomi, särskilt arbetsmarknadsekonomi (Markus Jäntti 2009-), (Matthew Lindquist 2014-), (Dan-Olof Rooth 2015-), en i internationell migration och etniska relationer (Per Lundborg 2012-), två i sociologi med inriktning mot socialpolitik (Kenneth Nelson 2014-) (Marie Evertsson 2017-), en i sociologi med inriktning mot arbetslöshet och marginalisering (Sten-Åke Stenberg 1999-) samt tre professurer i sociologi med inriktning mot levnadsnivån (Jan O. Jonsson 1998-), (Michael Tåhlin 1998-), (Carina Mood 2015-). Anders Björklund, Robert Eriksson, Walter Korpi, Thor Norström och Eskil Wadensjö är fortsatt verksamma inom institutet som professor emeriti.

SOFI har sedan sin tillkomst en självständig grundutbildningsenhet, AKPA, som anordnar kurser på grundnivå. Professorerna Tomas Korpi och Ola Sjöberg (sociologi med inriktning mot arbetsmarknad och organisation) m.fl. undervisar vid AKPA. Mer om AKPA hittar du på AKPA:s hemsida.

SOFI:s forskare deltar också i undervisning (inklusive handledning) på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå anordnad av andra institutioner, främst i nationalekonomi och sociologi.