Seminarier SVS

INFORMATION OCH KONTAKT

Seminarier: Tisdagar 10-11.15 (om inget annat anges)

Plats: F800

Seminarieansvariga:

Young-hwan Byun,
younghwan.byun@sofi.su.se och

Arvid Lindh,
arvid.lindh@sofi.su.se och

Margarita Chudnovskaya,
margarita.chudnovskaya@sofi.su.se

Om du önskar få inbjudan till våra seminarier via e-post, kontakta
någon av de seminarieansvariga

INFORMATION AND CONTACT

Seminars: Tuesdays 10-11.15 (NB other dates/times may occur)

Room: F800

Seminar organizers:

Young-hwan Byun,
younghwan.byun@sofi.su.se and

Arvid Lindh,
arvid.lindh@sofi.su.se and

Margarita Chudnovskaya,
margarita.chudnovskaya@sofi.su.se

If you wish to receive seminar invitations by e-mail, please contact the seminar organizers