Anne Boschini disputerade 2002 vid nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet och har arbetat som universitetslektor på SOFI sedan 2015. Hon hart också varit studierektor för AKPA, SOFI:s utbildningsenhet.

Anne Boschinis forskning handlar främst om ekonomiska skillnader mellan kvinnor och män och hon drivs i sin forskning av att förstå hur ekonomiska genusskillnader skapas och återskapas i tider av teknologisk och social förändring. Speciellt intresserad är hon av att se hur genusspecifika ekonomiska val och utfall är avhängiga sociala normer.

Den 28 januari 2021 beslutade Stockholms universitets rektor att befordra Anne Boschini till professor i nationalekonomi med inriktning mot arbetsmarknadsekonomi.

Stort grattis, Anne!

Anne Boschini, nyutnmämnd professor i nationalekonomi vid Institutet för social forskning (SOFI)