Tomas Korpi Programstöd: Towards Resilient Societies? Welfare State Institutions and Individual Capabilities in a Changing Europe, (programmet sträcker sig över tre år med möjlighet till tre års förlängning och med en finansiering motsvarande 2 milj. kr per år)