Lars Brännström: Långsiktiga resultat av kontaktperson/familj för äldre barn. En personorienterad ansats (300 000 kr)