Carina Mood har utnämnts till professor i sociologi med inriktning mot levnadsnivåforskning och tillträder sin tjänst på SOFI den 1 september 2015. Mood disputerade i sociologi vid Stockholms universitet 2006 och är sedan 2010 docent i sociologi. Hon har arbetat som forskare vid SOFI och Institutet för Framtidsstudier. Hennes forskning rör framför allt fattigdom, ojämlikhet och intergenerationella processer, men hon är också intresserad av barns välfärd i ett brett perspektiv. Ett annat av hennes forskningsintressen är metodutveckling, och hennes artikel om logistisk regression från 2010 har fått stor uppmärksamhet. Mer information finns på hemsidan: http://www.su.se/profiles/carinam-1.185222.