Emma disputerade i nationalekonomi vid Stockholms universitet 2013. Samma år påbörjade hon en biträdande lektorstjänst vid Aarhus universitet och blev 2016 lektor. Emma är knuten till forskargruppen TrygFonden’s Child Research Center och till Interacting Minds Center vid Aarhus universitet.

I sin forskning försöker Emma förstå orsakerna bakom ekonomisk ojämlikhet - varför vissa grupper har det bättre ställt än andra. I sin avhandling undersökte hon till exempel hur könsskillnader i ekonomiska preferenser förändras beroende på vilket sammanhang som studeras. Hon använder sig av olika empiriska metoder, däribland labb- och fält-experiment och analys av registerdata.

Framöver kommer Emma att ägna sig åt följande forskningsprojekt: i) anonymitet och näthat, finansierat av Vetenskapsrådet ii) ekonomiskt arv och könsskillnader på arbetsmarknaden, finansierat av FORTE iii) hur pojkar påverkas av att få en vuxenvän, finansierat av Det Frie Forskningsråd, Danmark iv) könsskillnader i företagsstyrelser och sociala nätverk.